Захтев за коришћење архивске грађе - базе података

Поштовани корисници,
Ваши захтеви за регистрацију ће бити обрађени у року од 14 радних дана од тренутка подношења захтева. Хвала на стрпљењу и разумевању!

Подаци из обрасца се прикупљају ради заштите архивске грађе, а на основу члана 40. Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Сл.гласник РС" 6/2020).

Корисник архивске грађе је одговоран за повреду јавних интереса, односно приватности, као и повреду права и интереса лица, насталих услед коришћења архивске грађе.

Није дозвољено дељење, умножавање и дистрибуција садржаја без изричитог пристанка власника портала односно АРХИВА ВОЈВОДИНЕ. Доступне информације корисници могу користити искључиво уз поштовање ауторских права и навођење извора података. За сва питања можете нас контактирати преко мејл налога: info@arhivvojvodine.org.rs

error: Content is protected !!
Skip to content